Какво представлява Програмата за начален етап на International Baccalaureate?

Прогресивните училища в София и Варна следват предивикателната изследователска програма PYP на международната организация International Baccalaureate. Това е организация, създадена преди 40 год. в отговор на нуждата от образование с международна перспектива и самосъзнание. IB образованието следва една рамкова програма в целия свят. Над 109 държави по света, вкл. България, признават и използват програмите на International Baccalaureate. Децата във Варна следват същата програма както децата в София, Амстердам, Джакарта, Ню Йорк и т.н. Всички ние ставаме част от една глобална култура, един световен мироглед. Всяко училище самостоятелно разработва програмата PYP спрямо интересите на децата в училището, но подходът, инструментите, ресурсите и темите са общи за всички.

Програмата PYP постига целите си като използва изследователски и интердисциплинарен подход. PYP създава условия за самостоятелно мислене у децата, които поемат отговорност за своето собствено учене като изследват въпроси от местно и глобално значение, както и такива, свързани с реалния живот.

В това видео можете да се запознаете с PYP Прорамата за начален етап на IB. Натиснете CC за субтитри на български език.

 

С какво точно прогресивните училища се различават от останалите?

Какво правим различно?  В какво вярваме и към какво се стремим?
Ние предлагаме:

🔅Фокус върху обучение чрез натрупване на „личен опит“, възлагане на практически задачи, учене чрез правене.

🔅Интегрирана учебна програма, организирана около трансдисциплинарни проекти.

🔅Включване на умения по предприемачество в учебния процес.

🔅Значима част от обучението е създаване на умения за решаване на проблеми и критично мислене.

🔅Екипна работа и развитие на социални умения за работа в група.

🔅Уменията за „разбиране“, „преценка“ и „действие“ са целите на обучението, а не трупането на фактически знания като самоцел.

🔅Образователни проекти, в които се изисква кооперативност и съвместна работа.

🔅Обучението се фокусира върху ценности като социална отговорност и демокрация.

🔅Оценката на ученика е строго индивидуална и се базира на неговите лични цели.

🔅Образованието включва доброволчески инициативи в общностни проекти, които предоставят възможности за изграждане на нови практически умения.

🔅Подборът на предметите и материала зависи от преценката какви умения ще са нужни на бизнеса и човечеството в бъдещето.

🔅Не разчитаме на учебниците да ни дадат всички знания. Черпим огромна част от информацията за уроците от разнообразни образователни ресурси.

🔅Насърчаваме ученето през целия живот и изграждането на богати социални умения.

🔅Оценките ни са качествени: оценяваме индивидуалния прогрес на ученика, неговите проекти и всичко, което е създадено/измислено от него през годината.

Спортът / движението и грижата за тялото е важен елемент от обучението, като осигуряваме плуване и други видове спорт през седмицата като част от учебната програма.

Прогресивното училище във Варна стартира през месец септември 2018г. с подготвителен и първи клас. Ние следваме програмата PYP на International Baccalaureate, като удостоверения за IB образование ще издаваме след 3-годишен период на сертифициране от IB, през 2021г.

Следваща

Коментарите са изключени.