Екип

Екип

В български прогресивни училища създаваме общност от професионалисти. Общност, която непрекъснато учи. Ние създаваме, творим обучителния процес. Основният начин, по който се развиваме като организация, е да осигурим на учители и педагози условия да проектират образователния процес, включително необходимите материали и ресурси, да планират адекватно за нуждите на всяко дете. Условия да рефлектират и критикуват заедно с колегите си. Да разполагат с най-добрата информация и доказани световни практики. Да прилагат иновации, които обаче са подложени на обективната оценка на въздействието.

Отношенията между членовете на общността са пълни с уважение, топлота, грижа, разбиране и подкрепа. Всеки заема важна част от пъзела, който заедно подреждаме в цялост.

 

Екипът – голямото ни богатство

 

Всеки член на екипа вярва, че може да бъде част от промяната, която иска да вижда в образованието. Целта е да се изградят знаещи, уверени и самостоятелни личности, които да могат да взимат решения и да бъдат щастливи с изборите, които правят.

Екипът съчетава по естествен начин различни социални роли в живота на малчуганите – преподавател, организатор, ментор и приятел. Присъединили сме към нашето място хора, които знаят кога да отстъпят крачка назад, но и не се страхуват да “увеличат скоростта”.

Добри и подкрепящи, строги, но справедливи. Усмихнати и весели. И още куп други качества ще забележите в личностите, които ни подкрепят и с които израстваме заедно.

Представяме ви кратки визитки на нашите учители.

Екип

Марица Лазарова-Томова
Изпълнителен директор
Деляна Христова
Оперативен мениджър
Сребрина Айладънова
педагогически ментор/координатор
Мария Къртова
Психолог
Габриела Иванова
Медицинска сестра
Валентина Антонова
класен ръководител ПГ и 1 клас
Галина Грудева
учител следобедни дейности - ПГ и 1 клас
Зорница Антонова
учител 1 клас
Яна Овчеларова
Учител, 3. клас
Дайана Терзиева
Учител, Английски език
Мария Георгиева
Учител, Математика
Мирослава Ганева
Учител, 4.клас
Ирина Пенева
учител следобедни дейности 3 и 4 клас
Венцислав Рачев
Учител, 5.клас
Антон Колев
преподавател oбществени науки
Алексадър Винник
учител математика
Мирослава Димитрова
Учител природни науки
Ралица Бейли
учител английски език
Витомир Попов
Учител по музика
Даниел Дянков
Учител, Физическо възпитание и спорт
Женя Калева
преподавател изкуства