Предучилищен и начален етап

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия седма поредна година. Общността на Български прогресивни училища включва три училища в София и Варна благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

ПРИЕМНА ПРОЦЕДУРА 2024/25

Български прогресивни училища ще осъществяват прием за град Варна с локация:
кв. Чайка, ул. Васил Друмев 73, на територията на ВВМУ Н.Й.Вапцаров

 

Начало на приемна процедура: 01.02.2024 г.

Предучилищен клас (6 г.): 15 деца

Приемаме деца, които навършват 6 г. в годината на кандидатстване. Деца, които не навършват 6 г. през 2024 г., могат да кандидатстват, но се приемат при специални условия (възраст близка до 6 г., готовност за повтаряне на предучилищен клас, емоционална и когнитивна зрялост).
Класът се сформира при събиране на минимум 10 деца.

Първи клас (7 г.): 2 деца

Приемаме деца, които навършват 7 г. в годината на кандидатстване. Училището си запазва право да откаже прием на деца, които не навършват 7 г. през 2024 г.

Втори клас: 3 деца

Трети клас: 3 деца

Четвърти клас: 2 деца

Пети клас (прогимназия): 5 деца

Шести клас (прогимназия): 3 деца

Седми клас (прогимназия): 1 дете

СТЪПКИ И ГРАФИК

I. Прием в подготвителен и първи клас от 01.02.2024 г.

1.стъпка: Подаване на заявка за интерес и получаване на обратна връзка

Заявете интерес за прием 2024/2025 г. през контактната форма, публикувана по-долу на страницата, на имейл admissions.school2@transform.bg или през фейсбук страницата на училището.  Можете да заявите интерес и/или посещение в училище с телефонно обаждане на тел. +359877194835. За повече информация на руски език – тел. +359876431000.

2. стъпка: Опознавателна среща/презентация на прогресивен образователен модел

Срещите са насочени към широк спектър от родители, които искат да проучат училището и да получат обща информация за образователния процес и цялостаната ни концепция.

3. стъпка: Подаване на заявление

Свалете и попълнете *заявление за прием за учебната 2024-2025 г. Заявления за прием може да получите и след посещение на опознавателната среща.

4. стъпка: Среща с приемна комисия

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето, и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с малка група деца, с учители и средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност. 

През това време родителите ще имат индивидуална среща (около 30-минути) с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

Резултатите от срещите се обявяват в рамките на 1 седмица след проведената среща за прием – индивидуално на всяко семейство.

6. стъпка: Сключване на договор за обучение

Подаване на заявление за записване. Допълнителни срещи и консултации. Сключване на договор за обучение.

II. Прием в други класове начален етап – целогодишно според възможностите на училището и по индивидуална заявка на семейството.

III. Прием в прогимназиален етап – целогодишно според възможностите на училището и по индивидуална заявка на семейството.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school2@transform.bg

Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2024/2025 година училището ще приема ученици от подготвителен до четвърти клас включително в  ОПУ2 Варна, кв. Чайка.

Изискванията на училището за навършени години за прием в подготвителен клас е 6 години, а за първи – 7 години.

Общите критерии за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Детайлни критерии за прием на децата

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

 • Работа с дидактически материали
 • Работни листове

УЧИЛИЩНА ЗРЯЛОСТ

 • Адаптация в нова среда
 • Комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни
 • Управление на емоциите

Специални образователни потребности

 • Подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване
 • Капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със специални потребности
 • Готовност на родителите да осигурят допълнителнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището

Детайлни критерии за присъединяване на родителите към общността

 • Готовност за доверие към образователния модел и към училището като професионална организация
 • Уважение и етичност
 • Адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност
 • Зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност
 • Готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация
 • Готовност за учене и промяна в семейството
 • Искреност и откритост
За да се свържете с нас и заявите интерес, моля използвайте формата по-долу.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Изберете училище
Изберете клас
Име на родител
Име на родител 2
Име на дете
Име на дете 2
Образование до момента
Опишете.
Опишете.
Опишете.
Опишете.