Свободни позиции

Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител по социални науки

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.
Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!
Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България.
Ако имате вътрешна мотивация да се развивате като професионалист и намирате лично удовлетворение да участвате в изграждането на свободни и отговорни личности, Вашето място е при нас!

От следващата учебна година за Основно прогресивно училище 2 търсим учител по социални науки (история и география).

Учителят по история и география при нас:

 • Насърчава младите хора да уважават и разбират света около себе си, като развива в тях уменията за проучване на исторически, съвременни, географски, политически, социални, икономически, религиозни, технологични и културни фактори, които оказват влияние върху хората, обществата и средата.
 • Изгражда заедно с учениците хронологична историческа рамка, в чийто контекст открива заедно с тях свързаните събития от социалния и културният живот на обществата;
 • Стимулира любопитството им да търсят, описват и анализират данни; да подпомага тестването на хипотези и да ги вдъхновява да се научат да тълкуват сложна информация, включително и автентични артефакти.
 • Използва подходящи педагогически похвати и обогатява учебния процес с преживелищни практики.
Отговорности на ролята учител в прогресивно училище:
 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание по история и география, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма;
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност;
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма, и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им;
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите;
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, НЕИСПУО.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Изискванията за заемане на ролята:
 • Висше образование, специалност „История“,“Културология“, комбинирана специалност „История и география“, “Гражданско образование” с педагогическа правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален етап. Предимство е опит с международни програми и преподаване на предмета на английски език;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна грамотност- Google Workspace, Toddle/Moodle или подобни образователни платформи;
 • Умения за управление на групова динамика и отлични презентационни умения;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Умение за бърза адаптация и екипна работа.


На нашите учители ние предлагаме:

 • Стимулираща среда за изява и възможност да сте част от развитието на нов образователен модел в България;
 • Конкурентно заплащане и удължен платен годишен отпуск;
 • Ваучери за храна;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Номинална такса при записване на свое дете в прогресивно училище;
 • Въвеждащи обучения за нови учители;
 • Система за професионално развитие с диференцирана менторска и коучинг програма;
 • Обучения по международно призната програма с високи стандарти за средно образование (International Baccalaureate);
 • Квалификационна програма с кредити, водена от експерти-методици по стандартизиран компетеностен модел на прогресивни училища;
 • Достъп до богата библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно и международно ниво;
 • Възможност за водене на клуб/ателие (извънкласна дейност).

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ще очакваме да ни изпратите:

 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте учител в прогресивно училище и пример/и за нестандартен образователен подход от Вашата практика.

Ще се свържем с тези от вас, които отговарят на описаните изисквания.
По време на процеса по подбор, ние ще изследваме Вашия иновативен подход, висок стандарт на преподаване и проактивно мислене.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!

Учител по български език и литература

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.
Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!
Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България.
Ако имате вътрешна мотивация да се развивате като професионалист и намирате лично удовлетворение да участвате в изграждането на свободни и отговорни личности, Вашето място е при нас!

За Основно прогресивно училище 2 търсим учител по български език и литература на половин щат от учебната 2024/2025 година.

Учителят по БЕЛ:

 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планира дидактически и преживелищни дейности, с които стимулира изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност;
 • Подбира подходящи методи, които диференцира и интегрира по подходящ начин;
 • Преподава български език и литература, включвайки образователни гледни точки, с които стимулира и задълбочава интердисциплинарното учене;
 • Развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата;
 • Провежда диагностично оценяване в през учебната година;
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изисквания за заемане на ролята:

 • Висше образование, специалност „Българска филология“/комбинирана специалност „Български език“ с друг предмет, с придобита квалификация за учителска правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален/гимназиален етап. Предимство е опит с международни програми;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Умения за управление на групова динамика при ученици;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Адаптивност към динамична среда и екипна работа.

Ние предлагаме:

 • Стимулираща среда за изява и възможност да сте част от развитието на нов образователен модел в България;
 • Конкурентно заплащане и удължен платен годишен отпуск;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Въвеждащи обучения за нови учители;
 • Система за професионално развитие с диференцирана менторска и коучинг програма;
 • Квалификационна програма с кредити, водена от експерти-методици по стандартизиран компетеностен модел на прогресивни училища;
 • Достъп до богата библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно и международно ниво;
 • Възможност за водене на клуб/ателие (извънкласна дейност).


Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ще очакваме да ни изпратите:

 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте учител в прогресивно училище и пример/и за нестандартен образователен подход от Вашата практика.

Ще се свържем с тези от вас, които отговарят на описаните изисквания.
По време на процеса по подбор, ние ще изследваме Вашия иновативен подход, висок стандарт на преподаване и проактивно мислене.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Помощник-учител с английски език

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.

Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!
Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България.

Ако имате вътрешна мотивация да се развивате като професионалист и намирате лично удовлетворение да участвате в изграждането на свободни и отговорни личности, Вашето място е при нас!

От следващата учебна година за Основно прогресивно училище 2 търсим помощник-учител с английски език в подготвителен клас.

Следобедният учител при нас:

 • Участва във формулирането на последователни цели, свързани с учебното съдържание и планиране на образователния процес в начален етап за съответния клас, съвместно с водещия учител.
 • Подготвя и води часове по английски език.
 • Подготвя материали и планира дидактически и преживелищни дейности.
 • Провежда самостоятелно часове в следобедните дейности на децата като осигурява изследователски подход на учене.
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 • Участва в администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в начален етап.
 • Прилага рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.

Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?

 • Висше образование- начална/предучилищна педагогика, Английска филология с педагогически профил или в процес на завършване;
 • Практически опит в преподаването на група деца (от 6 до 12 годишни) във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Отлична езикова култура;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво С1;
 • Компютърна и медийна грамотност- Google Workspace, Toddle/Moodle или подобни образователни платформи;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;
 • Откритост, позитивност и обич към децата;
 • Проактивност и екипно сътрудничество;
 • Любознателност и готовност за самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • Стимулираща среда за изява и възможност да сте част от развитието на нов образователен модел в България;
 • Конкурентно заплащане и удължен платен годишен отпуск;
 • Ваучери за храна;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Номинална такса при записване на свое дете в прогресивно училище;
 • Въвеждащи обучения за нови учители;
 • Система за професионално развитие с диференцирана менторска и коучинг програма;
 • Обучения по международно призната програма с високи стандарти за средно образование (International Baccalaureate);
 • Квалификационна програма с кредити, водена от експерти-методици по стандартизиран компетеностен модел на прогресивни училища;
 • Достъп до богата библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно и международно ниво;
 • Възможност за водене на клуб/ателие (извънкласна дейност).

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ще очакваме да ни изпратите:

 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте учител в прогресивно училище и пример/и за нестандартен образователен подход от Вашата практика.

Ще се свържем с тези от вас, които отговарят на описаните изисквания.
По време на процеса по подбор, ние ще изследваме Вашия иновативен подход, висок стандарт на преподаване и проактивно мислене.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.

  Вашият имейл

  Относно

  Вашето съобщение