Свободни позиции

Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител следобедни дейности

Представата ни за следобедния учител включва:

 1. Участва във формулирането на последователни цели, свързани с учебното съдържание и планиране на образователния процес в начален етап за съответния клас, съвместно с водещия учител.
 2. Подготвя материали и планира дидактически и преживелищни дейности.
 3. Провежда самостоятелно часове в следобедните дейности на децата като осигурява изследователски подход на учене.
 4. Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 5. Участва в осигуряване на грижа за децата между 16 и 18 часа.
 6. Участва в администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 7. Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в начален етап.
 8. Прилага рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.

Очакванията ни към подготовка и професионална компетентност:

 • висше образование, бакалавър начална/предучилищна педагогика или в процес на завършване;
 • практически опит в преподаването на група деца (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • владеене на английски език – работно ниво (В1);
 • компютърна и медийна грамотност;
 • умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;.
 • широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • откритост, позитивност и обич към децата;
 • проактивност и екипно сътрудничество;
 • любознателност и готовност за самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.


  Екипът споделя:

  Марица

  За мен има само “пътуване” по пътища, които имат сърце и мога да се посветя на предизвикателството да измина пълната...
  2022-02-17T10:54:09+02:00
  За мен има само “пътуване” по пътища, които имат сърце и мога да се посветя на предизвикателството да измина пълната дължина на всеки “път”, имащ сърце.

  Мария

  За мен образованието е: Времето на свободата да опитваш и да грешиш в безопасност. Вярвам, че училището: Има дълбок смисъл...
  2022-02-17T10:55:35+02:00
  За мен образованието е: Времето на свободата да опитваш и да грешиш в безопасност. Вярвам, че училището: Има дълбок смисъл в живота на всеки, отвъд академичните знания. Знам и мога: Да слушам. Да приемам и пазя различното.

  Зорница

  Мисията на учителя е да помага преодоляването на бариерите пред образованието,  да разширява светогледа, да вдъхновява, да провокира мисълта и...
  2022-02-17T10:56:23+02:00
  Мисията на учителя е да помага преодоляването на бариерите пред образованието,  да разширява светогледа, да вдъхновява, да провокира мисълта и любопитството, за да могат децата да намерят своя собствен път и да израснат като добри, отговорни, знаещи, аналитични и успешни личности. Вярвам, че ставайки учител 

  Яна

  Вярвам, че училището: Е място, в което всички се учим и развиваме, благодарение на срещите помежду ни. Знам и мога:...
  2022-02-17T10:57:09+02:00
  Вярвам, че училището: Е място, в което всички се учим и развиваме, благодарение на срещите помежду ни. Знам и мога: Да откривам начини да вдъхновявам себе си и околните; да се уча от всяка ситуация; да поддържам своето любопитство и стремеж към израстване.

  Диана

  Вярвам, че ще успея да подбудя любопитството на децата да знаят повече, да се интересуват кое какво е и как...
  2022-02-17T10:58:02+02:00
  Вярвам, че ще успея да подбудя любопитството на децата да знаят повече, да се интересуват кое какво е и как функционира, да намират начините за справяне със задачите и ситуациите, в които попадат ежедневно. Моята лична цел като преподавател е да създам среда, в която 

  Витомир

  Вярвам, че училището: уютен дом в който да развиваме талантите, личността и ценностите си. Знам и мога: Знам, че музиката ни учи...
  2022-02-17T10:59:22+02:00
  Вярвам, че училището: уютен дом в който да развиваме талантите, личността и ценностите си. Знам и мога: Знам, че музиката ни учи да виждаме и чуваме красотата. Учи ни да изразяваме себе. Учи ни да чувстваме. Мога да предам тази магия на децата и да ги науча 

  Славена

  Родителите са: Подкрепа Вярвам, че училището:  Интимно място в което да разгърнем потенциала си. Знам и мога: Да споделя вдъхновението си с...
  2022-02-17T11:00:07+02:00
  Родителите са: Подкрепа Вярвам, че училището:  Интимно място в което да разгърнем потенциала си. Знам и мога: Да споделя вдъхновението си с децата.