Свободни позиции

Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител по драма

Задаваш ли си въпроси за професионалното си развитие?
Ние сме екип от учители, методици и експерти, които вярват в необходимостта от трансформация в образователната система. Работим по създаването и професионалното реализиране на най-новите образователни тенденции.  Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България.  

В прогресивни училища и Фондация за образователна трансформация търсим УЧИТЕЛ ПО ДРАМА, който да е част от екипа ни от следващата учебна година.

Учителя по драма при нас стимулира учениците да:

 • развиват идеите си взаимно по време на творческия процес;
 • използват различни драматични стратегии и техники, за да създават сюжети, характеристики и контексти;
 • създават и представят драматично представление, което изследва конкретен проблем, като експериментират с различни драматични форми;
 • проучват уменията и техниките, които редица артисти по сценично изкуство използват.

Учителя по драма вдъхновява и провокира учениците да:

 • се идентифицират с различни герои чрез ролева игра и правят творчески избори за роли, ситуации и контексти;
 • изразяват собствените си ценности, вярвания и интереси чрез драма;
 • разпознават как културни връзки могат да се осъществяват с различни видове драма;
 • идентифицират и развиват личностни и други умения с помощта на драматични опит;
 • споделят драматични представления с различни аудитории като гледат, участват, слушат.

Учителят по драма:

 • развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • участва в екипни срещи за планиране и рефлексия;
 • участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очакванията ни към вас за заемане на ролята:

 • висше образование по специалности актьорско майсторство/театър/сценография/ драматургия с педагогическа правоспособност, вкл. и в процес на придобиване;
 • мин 2 години опит в работа с групи деца/ученици;
 • задълбочени познания в история на изкуствата;
 • владеене на английски език на ниво B2.
 • широка обща култура и интереси в иновативно и неформалното образование;
 • позитивизъм и инициативност;
 • екипни умения и сътрудничество.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Ако Ви привлича възможността да се присъедините към иновативна и динамично развиваща се организация и сте уверени в способностите си, изпратете в формата по долу, професионална автобиография и мотивационно писмо.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!

Учител по социални науки

Ако припознавате вашата перспектива за професионално развитие в прогресивно училище, то можете да сте учител по “хора и общества”:

 • Да насърчавате младите хора да уважават и разбират света около себе си, като развивате в тях уменията за проучване на исторически, съвременни, географски, политически, социални, икономически, религиозни, технологични и културни фактори, които оказват влияние върху хората, обществата и средата.
 • Да изграждате заедно с учениците хронологична историческа рамка, в чийто контекст да откривате заедно с тях свързаните събития от социалния и културният живот на обществата;
 • Да стимулирате любопитството им да търсят, описват и анализират данни; да подпомогнете тестването на хипотези и ги вдъхновявате да се научат да тълкуват сложна информация, включително и автентични артефакти.

Колко предизвикателно ви звучи това?

Изискванията за заемане на ролята:

 • висше образование, специалност „История“,“Културология“, комбинирана специалност „История и география“, с педагогическа правоспособност;
 • минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален/гимназиален етап. Предимство е опит с международни програми;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна грамотност;
 • широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
 • умения за управление на групова динамика при ученици;
 • позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • умение за бърза адаптация и екипна работа.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Ако искаш работата ти да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за теб и другите, ако вярваш в каузи и си готов/а да си част от екип, който създава бъдещето, изпрати професионална автобиография и мотивирай кандидатурата си с мотивационно писмо.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса! Като следваща стъпка ще се свържем с одобрените по документи кандидати!

Учител по български език и литература

Представата ни за учителя по български език и литература:

 • задава ясни и измерими цели, свързани с учебното съдържание и мета умения;
 • планира дидактически и преживелищни дейности, с които да стимулирате изследователския процес при учениците;
 • подбира подходящи методи, които диференцира и интегрира по подходящ начин;
 • създава ефективни взаимоотношения в класната стая като моделира поведения и ползва подходящи практики в подкрепа на ученето през изследователство;
 • преподава български език и литература, включвайки образователни гледни точки, с които стимулира и задълбочава интердисциплинарното учене;
 • участва в екипни срещи за планиране и рефлексия в прогимназиален етап;
 •  участва в наблюдения, придружени с обмяна на опит и рефлексия, в класните стаи на колегите си;
 • участва в съвместно планиране и рефлексия на програмата в прогимназиален етап;
 • съобразява методите на работа с особеностите на възрастовото развитие на учениците и с поставените цели и стандарти на обучение в училището;
 • провежда диагностично оценяване за развитие в началото и края на учебната година;
 • следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок и връщате навременна обратна връзка за успехите им;
 • комуникира с родителите представянето и развитието на учениците;
 • участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очакванията ни към учителят по  български език и литература:

 • висше образование, специалност „Българска филология“/комбинирана специалност „Български език“ с друг предмет, с придобита квалификация за учителска правоспособност;
 • поне две години опит в преподаване на ученици прогимназиален етап;
 • владеене на английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • медийна и информационна грамотност;
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества и ценностни нагласи:

 • обич към децата и позитивизъм;
 • комуникативни умения и емпатичност;
 • умение за работа с групова динамика при деца в прогимназиална възраст;
 • сътрудничество и готовност за работа в екип;
 • Рефлективност  и проактивност.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.