Програма взаимоотношения и благополучие

Програма взаимоотношения и благополучие

Базирана на международно признатия подход Responsive Classroom, програмата за взаимоотношения в начален етап помага на учителите и учениците да изграждат общност, в която фокусът е върху ангажираното учене и преподаване, позитивната комуникация и ефективното управление на класната стая. Нашите деца и преподаватели работят заедно за създаването на споразумения за поведението и общуването в училище; за проследяването на спазването им и за разрешаването на конфликти.

Всеки ден отделяме специално време за сутрешна среща, тих час и рефлексия, които дават възможност на учениците да развиват междуличностите си умения, както и уменията си за концентрация и правене на самостоятелен избор.

Учениците имат отделен час по Взаимоотношения, в който разглеждат теми като емоции, приятелство и справяне с предизвикателства.