logo
Фондация

ПРОГРЕСИВЕН
образователен
модел
ОРГАНИЗАЦИЯ
на учебния
процес
ИЗМЕРВАНИЯ
на резултатите
нов модел училище

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество

ib-world-school

IB world school candidate

Основно прогресивно училище 1, София стана част от голямото семейство на IB world school. С това прогресивните училища в София стават първите училища в България с IB лиценз за начална образователна степен - IB PYP. Концепциите на международна организация The International Baccalaureate® (IB) се прилагат и в Основно прогресивно училище 2, Варна от самото му създаване.

pyp-programme

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Събития

Защо да изберете

Български прогресивни училища

Изследователска програма

Подкрепяща учебна среда

МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА

Монтесори класната стая дава свобода на детето

International Baccalaureate-PYP

Фокус е развитието на цялостната личност на детето като изследовател както в класната стая, така и извън нея.

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНИ ТЕМИ

Крайната цел на педагогическото взаимодействие е ученикът да може да прилага наученото в живота, като предприема целенасочени и самостоятелни действия.

JUMP Math

JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете.

ЛИЧНОСТНО, СОЦИАЛНО И ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ЛФР е неотменима част от преподаването и обучениетои е въплътено в профила на учащия на IB

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Включването им в програмата подтиква учениците да опознаят и оценят света, гледан от научна перспектива.

Новини

Резултати от математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2021

В прикачените файлове можете да намерите резултатите на децата, които взеха участие в „Европейско кенгуру“ 2021.

Кои сме ние?

Прогресивните училища изграждат свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, които притежават знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

3 начина, по които учителите работят повече от преди Covid-19

На петък, 13ти март, обществото ни се промени за часове. Изолацията, ограниченията, страхът ни вкараха в нова реалност, която постави на изпитание всички обществени структури. Засегнато беше образованието на стотици хиляди деца в България. Родителите се оказаха поканени в класните стаи, а учителите се сблъскаха