Образователни цели

Профил на ученика

Прогресивното училище припознава целта на програмите на International Baccalaureate да развиват хора с интернационално съзнание, които признавайки общата си човешка природа и споделената грижа за планетата, спомагат за изграждането на по-добър и по-мирен свят. 

Като прогресивни ученици, се стремим да бъдем: 

 • Любознателни
  Развиват естественото си любопитство. Придобиват необходимите умения да провеждат проучвания и изследвания и да демонстрират независимост в процеса на учене. Обичат да учат и тази любов към ученето ще бъде съхранена през целия им живот.

 • Знаещи
  Изследват концепции, идеи и проблеми от местно и глобално значение. По този начин придобиват задълбочени познания и развиват компетентност в широк и балансиран спектър от дисциплини.

 • Мислещи
  Проявяват инициатива, използвайки когнитивните си умения по критичен и творчески начин, за да разпознават и подхождат към сложни проблеми, и вземат обосновани, етични решения.

 • Общуващи
  Разбират и изразяват идеите и информацията по уверен и творчески начин на повече от един език и по различни комуникационни пътища. Ефективно и с желание работят в сътрудничество с други хора.

 • Принципни
  Действат честно и почтено, със силно чувство за справедливост и уважение към достойнството на хората, групите и общностите. Поемат отговорност за действията си и последствията от тях.

 • Без предразсъдъци
  Разбират и ценят своите култури и лични истории и са отворени за перспективите, ценностите и традициите на други хора и общности. Свикнали са да търсят и преценяват различни гледни точки и са готови да се учат от опита си.

 • Грижовни
  Проявяват съчувствие, състрадание и уважение към потребностите и чувствата на околните. Имат личен ангажимент да помагат и полагат усилия за подобряване на живота на другите хора и околната среда.

 • Рискуващи
  Подхождат към непознатите ситуации и несигурността със смелост и далновидност и притежават независимия дух, необходим за изследване на нови роли, идеи и стратегии. Те са смели и красноречиво защитават идеалите си.

 • Уравновесени
  Разбират важността на интелектуалното, физическо и емоционално равновесие за постигането на лично благоденствие за себе си и околните.

 • Разсъждаващи
  Внимателно обмислят собственото си обучение и опит. Умеят да преценяват и разбират силните и слабите си страни, за да поддържат ученето си и личното си развитие.

Профилът на ученика представя десетте качества, които високо ценим и развиваме, защото вярваме, че именно те, и други като тях, ни помагат да сме отговорни членове на местната, националната и глобалната общност.