Основно прогресивно училище 2 - Варна

ул. Васил Друмев 73, вход за Планетариума, сграда на БМКЦ Варна

school2@transform.bg

+359 876 431 000

Деляна Христова, оперативен мениджър
Марица Лазарова, изп. директор
Явор Джонев, управител

Административна информация
ЧОУ "Прогресивно образование 2 - Варна" ЕООД (ЕИК 204948435).

Училището е вписано в Регистъра на институциите за начално и основно образование към МОН. Децата получават диплома за начално образование от МОН.