За нас

Визия

В съответствие с мисията си за трансформация на образователната система за добро развитие на България през XXI век Фондация за образователна трансформация започва изграждане на нов модел общностни училища в интегрирана екосистема.

Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

Ценности

Безусловна любов и приемане

Организация на образователния процес

Учебната година е с продължителност 10 месеца – от началото на септември до края на юни.

Ваканциите и неучебните дни следват графика на Министерство образованието и науката за съответната учебна година.