Предучилищен и начален етап

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва четири училища в София, Варна и Пловдив благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

ПРИЕМНА ПРОЦЕДУРА 2022/23

Български прогресивни училища ще осъществяват прием за град Варна с локация:
кв. Чайка, ул. Васил Друмев 73, на територията на ВВМУ Н.Й.Вапцаров

 

Начало на приемна процедура: 10.01.2022 г.

Предучилищен клас (6 г.): 12 деца

Приемаме деца, които навършват 6 г. в годината на кандидатстване. Деца, които не навършват 6 г. през 2022 г., могат да кандидатстват, но се приемат при специални условия (възраст близка до 6 г., готовност за повтаряне на предучилищен клас, емоционална и когнитивна зрялост).
Класът се сформира при събиране на минимум 10 деца.

Първи клас (7 г.): 16 деца

Приемаме деца, които навършват 7 г. в годината на кандидатстване. Училището си запазва право да откаже прием на деца, които не навършват 7 г. през 2022 г.

Втори клас: при освобождаване на място

Трети клас: при освобождаване на място

Четвърти клас: 2 деца

НОВО! Пети клас (прогимназия): 4 деца

СТЪПКИ И ГРАФИК

I. Прием в подготвителен и първи клас 10.01.2022 г. – 25.04.2022 г.

1.стъпка: Подаване на заявка за интерес и получаване на обратна връзка

Заявете интерес за прием 2022/2023 г. през контактната форма, публикувана по-долу на страницата, на имейл admissions.school2@transform.bg или през фейсбук страницата на училището.  Можете да се заявите интерес и с телефонно обаждане на тел. 0877-194-835.

2. стъпка: Опознавателна среща/презентация

Опознавателните срещи се провеждат през 2 седмици в малки групи на място в училище при спазване на всички противоепидемиологични мерки или онлайн при невъзможност да се състоят присъствено поради наложениете противоепидемични мерки в страната. Срещите са насочени към широк спектър от родители, които искат да проучат училището и да получат обща информация за образователния процес и цялостаната ни концепция.

3. стъпка: Подаване на заявление и заплащане на такса прием (50 BGN еднократно)

Свалете и попълнете *заявление за прием за учебната 2022-2023 г. Заявления за прием ще получите и след посещение на Опознавателната среща.
Административна такса за приемна процедура – 50 лв. Тя включва администриране, организация и комуникация по време на приемната процедура. Таксата се заплаща еднократно при подаване на заявление за прием.

4. стъпка: Среща с приемна комисия

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с малка група деца, с учители и средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност. 

През това време родителите ще имат индивидуална среща (около 30-минути) с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

Резултатите от срещите се обявяват в рамките на 1 седмица след проведената среща за прием – индивидуално на всяко семейство.

6. стъпка: Сключване на договор за обучение

Подаване на заявление за записване. Допълнителни срещи и консултации. Сключване на договор за обучение.

II. Прием в други класове начален етап 01.04 – 30.07.2022 г.

От 01 до 30 март родителите на настоящите ученици на училището заявяват намеренията си за следващата учебна година. След 30 март училището ще обяви свободни места за прием в останалите класове, както и процедурата по приема за тях.

III. Прием в 5 клас прогимназиален етап 01.04 – 30.07.2022 г.

От 01 до 30 март родителите на настоящите ученици на училището заявяват намеренията си за следващата учебна година.

При освобождаване на допълнителни места за прием в 5 клас, прогимназиален етап (IB-MYP) те ще бъдат обявени от училището след 30 март,  както и процедурата по приема за тях.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school2@transform.bg

Български прогресивни училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

За учебната 2022/2023 година училището ще приема ученици от подготвителен до четвърти клас включително в  ОПУ2 Варна, кв. Чайка.

Изискванията на училището за навършени години за прием в подготвителен клас е 6 години, а за първи – 7 години.

Общите критерии за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

Детайлни критерии за прием на децата

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

 • Работа с дидактически материали
 • Работни листове

УЧИЛИЩНА ЗРЯЛОСТ

 • Адаптация в нова среда
 • Комуникация и взаимоотношения с връстници и възрастни
 • Управление на емоциите

Специални образователни потребности

 • Подходяща среда и ресурсно осигуряване за приобщаване
 • Капацитет в съответния клас спрямо вече приети деца със специални потребности
 • Готовност на родителите да осигурят допълнителнителен специалист за подкрепа на детето, съгласуван с училището

Детайлни критерии за присъединяване на родителите към общността

 • Готовност за доверие към образователния модел и към училището като професионална организация
 • Уважение и етичност
 • Адекватно разбиране за развитието на детето като цялостна личност
 • Зачитане личността на детето, осигуряване на свобода и подкрепа на развитието му като самостоятелна личност
 • Готовност за споделяне на обща отговорност за развитието на детето и участие в живота на учеща се организация
 • Готовност за учене и промяна в семейството
 • Искреност и откритост
За да се свържете с нас и заявите интерес, моля използвайте формата по-долу.