GDPR

Политика за защита на лични данни

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679, ви уведомяваме, че ОПУ 2 събира и обработва лични данни на правно основание подготовката за сключване или на вече сключен договор за обучение. Целта на обработката е да можем да ви идентифицираме като наш контрагент. Срокът, за който съхраняваме вашите данни е до приключване на правоотношението ни или по-дълъг, ако нормативен акт ни задължи за това.

Вие имате право да изискате от ОПУ 2 да коригираме или изтрием вашите лични данни, да ограничим тяхната обработка, да възразите срещу обработването им, както и притежавате право на преносимост на данните. Тези права могат да бъдат упражнение съобразно това дали договорното ни отношение е действащо или прекратено. При желание от ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите съобщение с точното си искане на school2@transform.bg.

Предоставянето на личните ви данни и тези на детето ви е договорно и нормативно изискване и без тях ние не можем да обучаваме вашето дете. В случай че откажете да предоставите личните си данни или тези на детето ви, договорът за обучение не може да бъде сключен или би бил нищожен поради липса на идентификация на една от страните. Личните данни, които събираме и обработваме на различни етапи от договорното ни отношение са три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл, копие на акт за раждане на детето, медицинска информация и снимки на детето, ако това е необходимо.

 

Коментарите са изключени.