Свободни места и график

Свободни места и график за прием

Скъпи родители,

с удовлетворение представяме своята образователна концепция, следвайки своята мисия пета поредна година. Общността на Български прогресивни училища вече включва четири училища в София, Варна и Пловдив благодарение на всички, които активно споделят нашите усилия!

Прогресивните училища изграждат общност, чиято основна ценност е безусловната любов и приемане, като се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Приветстваме всички ученици и техните родители, които споделят нашите ценности и нагласи, които са мотивирани, с отворено съзнание, международна нагласа, готови да приемат предизвикателството на академичната ни програма и да сътрудничат като членове на училищната общност.

Приемът в училището се извършва по съгласуван с Училищния борд и приет от Педагогическия съвет план-прием. Всички кандидати се ползват с еднакви права, с изключение на братя и сестри на настоящи ученици на училището, за които съгласно договор за образователна услуга училището осигурява места.

Критериите за прием в училището са споделяне на общи ценности и нагласи със семейството и възможността на училището да осигури адекватна педагогическа и ресурсна подкрепа на детето.

ПРИЕМНА ПРОЦЕДУРА 2023/24

Български прогресивни училища ще осъществяват прием за град Варна с локация:
кв. Чайка, ул. Васил Друмев 73, на територията на ВВМУ Н.Й.Вапцаров

 

Начало на приемна процедура: 01.02.2023 г.

Предучилищен клас (6 г.): 2 деца

Приемаме деца, които навършват 6 г. в годината на кандидатстване. Деца, които не навършват 6 г. през 2023 г., могат да кандидатстват, но се приемат при специални условия (възраст близка до 6 г., готовност за повтаряне на предучилищен клас, емоционална и когнитивна зрялост).
Класът се сформира при събиране на минимум 10 деца.

Първи клас (7 г.): 2 деца

Приемаме деца, които навършват 7 г. в годината на кандидатстване. Училището си запазва право да откаже прием на деца, които не навършват 7 г. през 2023 г.

Втори клас: 3 деца

Трети клас: 1 дете

Пети клас (прогимназия): 2 деца

СТЪПКИ И ГРАФИК

I. Прием в подготвителен и първи клас от 01.02.2023 г.

1.стъпка: Подаване на заявка за интерес и получаване на обратна връзка

Заявете интерес за прием 2023/2024 г. през контактната форма, публикувана по-долу на страницата, на имейл admissions.school2@transform.bg или през фейсбук страницата на училището.  Можете да се заявите интерес и с телефонно обаждане на тел. 0877-194-835. За повече информация на руски език – тел. +359876431000.

2. стъпка: Опознавателна среща/презентация на прогресивен образователен модел

Срещите са насочени към широк спектър от родители, които искат да проучат училището и да получат обща информация за образователния процес и цялостаната ни концепция.

3. стъпка: Подаване на заявление

Свалете и попълнете *заявление за прием за учебната 2023-2024 г. Заявления за прием може да получите и след посещение на Опознавателната среща.

4. стъпка: Среща с приемна комисия

Целта на тази среща е да установим нуждите и интересите на детето и очакванията на неговото семейство, за да вземем най-благоприятното решение за подкрепа на развитието му. По време на срещата Вашето дете ще влезе във взаимодействие с малка група деца, с учители и средата в класната стая. Ще бъде проведена и педагогическа диагностика за нивото на неговата училищна готовност. 

През това време родителите ще имат индивидуална среща (около 30-минути) с представители на училището, на които ще поговорим за ценности, нагласи и очаквания.

5. стъпка: Обратна връзка и вземане на решение за записване

Резултатите от срещите се обявяват в рамките на 1 седмица след проведената среща за прием – индивидуално на всяко семейство.

6. стъпка: Сключване на договор за обучение

Подаване на заявление за записване. Допълнителни срещи и консултации. Сключване на договор за обучение.

II. Прием в други класове начален етап – целогодишно според възможностите на училището и по индивидуална заявка на семейството.

III. Прием в прогимназиален етап – целогодишно според възможностите на училището и по индивидуална заявка на семейството.

За въпроси и допълнителна информация: admissions.school2@transform.bg

За да се свържете с нас и заявите интерес, моля използвайте формата по-долу.