Грипна ваканция до 11 март, включително

Уважаеми, родители,

във връзка с обявената национална грипна ваканция, Основно прогресивно училище, гр. Варна няма да работи до 11 март, включително.

Децата ще имат по 1 онлайн сесия на ден с учителите си. Предварително ще получите на имейлите си инструкции и материали за самостоятелна работа вкъщи. Всеки клас има отделен график, за който ви уведомяват навремнно учителите.

В училище спазваме противовирусни мерки. Молим да ги спазвате и вие. Най-важните от тях са:

  • често миене на ръце (през час) с топла вода и сапун за поне 20 сек.
  • дезинфекциране на стелки и обувки при влизане на обществени места
  • избягваме посещаване на обществени места

Ще ви очакваме обратно в училище на 12 март 2020г.

Мерки за предотвратяване навлизането и разпространението на „корона“ вирус в ОПУ 2 ВарнаВлиза в сила от 26.02.2020г. 
Спираме достъпа на външни лица до училището. Допускат се само деца, учители и служители на училището. 
Осигуряваме дезинфектиращи препарати за ръце във всяка класна стая, на входа на училището, във всяка тоалетна.  
Всички помещения се проветряват сутрин между 7:00 и 7:30, както и по обяд между 12:00 и 12:30
Учителите и всички служители на училището следят за правилното измиване на ръцете. 
Училището организира обучение за правилно измиване на ръцете на децата и служителите 
Родителите да изперат всички вътрешни обувки на децата и от 02.03 всички деца да бъдат с чисти/нови вътрешни обувки. 
На влизане всички деца и служители дезинфекцират обувките си със спрей, слагат калцуни. Калцуните не се махат от обувките, дори когато обувките са свалени. 
Преди всяко влизане в училище деца и служители мият ръцете си с топла вода и сапун. 
Да се осигурят достатъчно хартиени кърпи за еднократно подсушаване. 
Да се осигурят достатъчно големи кошове за боклук, за да не падат хартии по пода.  
 Да се дезинфектират всички четки за почистване на тоалетните. 
Всички повърхности се почистват сутрин между 7:00 и 8:00 със специализиран дезинфектант – със съответните сертификати 
Служителите, които боравят с храна слагат чисти ръкавици преди да докосват каквато и да е храна, посуда и мебели. Ръкавиците се сменят преди всяко хранене на децата. 
Всички повърхности в кухнята се дезинфекцират преди и след всяко хранене със специализиран дезинфектант със съответните сертификати. 
Всички деца, които се връщат от чужбина след 25.02.2020г., остават в карантинен период от 2 седмици в домашни условия. 
Да се уведомят родителите за взетите мерки и да се комуникира очакването и те да спазват мерките, както и да обяснят на децата колко важно е спазването им.

Коментарите са изключени.