Обявление за избор на доставчик по схеми „Училищен плод и мляко“

Заповед за обявление 

Заповед за комисия

Обявление 

Коментарите са изключени.