Личностно и физическо развитие

Личното, социално и физическо развитие (ЛФР) се занимава с благосъстоянието на човека чрез насърчаване и развитие на концепции, знания, нагласи и умения, които допринасят за това благосъстояние. Благосъстоянието е неразривно свързано с всички аспекти на опита на учениците в училището и извън него. То обхваща физическото, емоционално, когнитивно, духовно и социално здраве и развитие и допринася за разбирането на самия себе си, за развиването и поддържането на взаимоотношения с другите и за воденето на активен, здравословен начин на живот.

ЛФР е неотменима част от преподаването и обучениетои е въплътено в профила на учащия на IB, който има отглас в цялата програма и представя качествата на отдадените на образованието си ученици с интернационални нагласи. Като учещи през целия си живот ние се стремим да осмислим живота си и света около нас, като извличаме смисъл от нещата, изследваме понятията и преразглеждаме представите си. Учещите през целия живот имат положителна нагласа към ученето, развиват и прилагат стратегии за критично и творческо мислене, изследват, правят връзки между неща и събития и прилагат новите си знания и умения в различни контексти. За да учат успешно, учениците трябва да чувстват, че ученето им дава сили и способности, да го ценят и поемат отговорност за провеждането му, да показват издръжливост и развиват независимост. Такива учащи могат да размишляват върху себе си, опита си и процеса на учене, за да поддържат своето лично израстване и трайна грижа за личното си, социално и физическо здраве.