Монтесори педагогика

Училището интегрира в образователния си подход в подготвителен клас принципите на Монтесори педагогиката. Това е педагогически метод, изследващ и поддържащ естественото развитие на децата. Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда. Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо. Девизът на педагогиката на Монтесори е „Помогни ми да се справя сам!“.

Благоприятната образователна среда дава възможност на децата възможности да проучват, изследват и решават проблеми, като в същото време им предлага свобода с отговорности, за да развие тяхната самостоятелност. Тя включва възрастните и връстниците като жизненоважни компоненти в процеса на обучение.

Монтесори класната стая дава свобода на детето, което:

  • прави това, от което има нужда;
  • повтаря дадена дейност толкова пъти, колкото има нужда;
  • развива самостоятелност.

Образованието се придобива посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности, свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.