International Baccalaureate-PYP Програма за начален етап

Програмата за начален етап (PYP) на International Baccalaureate предоставя на училищата образователна рамка, в чийто фокус е развитието на цялостната личност на детето като изследовател както в класната стая, така и извън нея. Организацията на учебната програма е в шест трансдисциплинарни теми с глобална значимост, изследвани с помощта на шест предметни области с акцент върху учене, основано на изследването като образователен подход и в преподаването, и в ученето.

primary-years-programme-scheme

Целта на програмата са да удовлетвори академичното, социалното и емоционалното развитие и благосъстояние на учениците, да насърчава самостоятелността на учениците, способността им да правят избори и да носят отговорност за тях, да окуражава усилията на учениците към независимо учене, да подпомага техните усилия да разберат света в неговата цялост, да формират своя ценностна система, която да насърчава глобалното мислене.

Интернационални нагласи

Целта на всички програми на IB е да развиват хора с интернационални нагласи, които разбират, че споделят една обща човешка природа, и по този начин спомагат за изграждане на по-добър и по-мирен свят.

Изследването като педагогически подход

Изследването като основен педагогически подход позволява на учениците да бъдат активни в процеса на учене и да поемат отговорност за собствения си напредък. Конструирането на значение е процес, иницииран от ученика или учителя, който помага на ученика да премине от собственото си ниво на разбиране към ново и по-задълбочено ниво.

Повече информация за International Baccalaureate

Оригинална информация за IB-PYP:  http://www.ibo.org/programmes/primary-years-programme/