Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти 2. Учене чрез игри, в т.ч. и навън, сред природата 3. Създаване на училищна общност деца-учители-родители.
2016-07-13T12:58:10+03:00

Вашият коментар