Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се изгради широка обща култура и способност за справяне с различни ситуации.
2016-07-13T12:57:39+03:00

Вашият коментар