Женя Калева

Образование: В сферата на изящните изкуства, по-конкретно – специалност „Стенопис“ (бакалавър) и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ (магистър) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Хоби и интереси: Изложби, концерти, къмпинг.

За мен образованието е: Неразделна част от целия ни житейски път.

Учителят е: Вдъхновение.
Ученикът е: Мотивация.

Родителите са: Подкрепа.

Вярвам, че Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище: са началото на едно по-красиво, искрено и осъзнато бъдеще.
Знам и мога: Знам, че във всяко дете се крие артист и мога да му помогна да се покаже.