Яна Овчеларова

Образование: Бакалавър „Културология“
Професионален опит: Работа с младежи с противообществени прояви към НПО „RE-ACT” 2016-2017г. – развитие на мотивационна система „Тип-Топ“ и неформално образование; трудотерапевт и арт терапевт във фондация „Конкордия България“ 2017-2019г., част от екипа на Прогресивно училище 2 от февруари 2021г.
Квалификации: Обучение по Монтесори метод за деца със СОП (специални образователни потребности) към Асоциация Монтесори – Ръка за ръка, 2018г., Семинар на тема „Множествена интелигентност“ към НЧ „Бъдеще сега“, 2018г., майсторски клас „Арттерапия за работа с травми“ към Институт за терапия и експресивни изкуства, 2019г.
Хоби и интереси: Обичам музиката и разучавам различни инструменти, най-вече индианска флейта и ударни инструменти. Пиша поезия, пътешествам и практикувам йога и медитация.
За мен образованието е: Начин да живееш по-пълноценно и осъзнато.
Учителят е: Този, който намира мъдрост във всяка ситуация и ти дава стремеж да откриеш своите таланти и дарби.
Ученикът е: Всеки един от нас.
Родителите са: Най-важния партньор на учителя.
Вярвам, че училището: Е място, в което всички се учим и развиваме, благодарение на срещите помежду ни.
Знам и мога: Да откривам начини да вдъхновявам себе си и околните; да се уча от всяка ситуация; да поддържам своето любопитство и стремеж към израстване.