Мирослава Ганева

Образование:  Магистър „Иновации в началното образование“; ПКС „Учител по английски език“, Магистър „Маркетинг и мениджмънт“.
Професионален опит:  регистриран “OFSTED” учител за работа с деца в гр. Лондон,  учител по английски език в школа “Лабиринт“- гр. Варна, учител в екипа на Основно прогресивно училище 2 от януари, 2018 година.
Квалификации: International Baccalaureate Workshop, обучителна програма „Работилница за иновативни образователни практики“ към Khan Academy, участие в Първа конференция на подхода Реджо Емилия „Образът на детето“ , обучение JUMP math, Accеlerative Learning.
Хоби и интереси:  обичам пътешествията, разходките сред природата, планината Родопи. Почитател съм на традиционната българска култура и бит, обичам корените си и традициите. В свободното си време чета.
За мен образованието е: безгранична възможност и етап от личностното усъвършенстване за всеки един от нас.
Учителят е: приятел, изследовател, вдъхновител и доверен спътник в развитието и израстването на децата по техния личен път.
Ученикът е: извор на вдъхновение за учителя, изследовател и откривател на нови посоки в света.
Родителите са: безценни дарители на живот, споделящи общи ценности и отговорности , наравно с учителите.
Знам и мога: знам, че светът е прекрасно място, в което имаме нужда да грешим понякога, за да се учим от грешките си и обогатяваме знания и умения. Знам, че съм отдадена на любов, грижи и усърдие за децата, защото вярвам, че живеем в тяхното време. Мога да остана търпелива, за да видя и се насладя в бъдещето на отговорно поетите от тях собствени пътища, в които взаимно сме вложили споделени ценности и смисъл!