Мария Къртова

Образование: Бакалавър – психолог ; Магистър – Клинична и консултативна психология ; Следдипломна квалификация – Психодрама асистент; Когнитивно поведенческа психотерапия; Психоанализа – формиране; 

Професионален опит: Работа с деца, семейства и възрастни в сферата на консултирането и психотерапията;

Хоби и интереси: рисуване, градинарство и дълги разходки

За мен образованието е: Времето на свободата да опитваш и да грешиш в безопасност.

Учителят е: Близо.

Ученикът е: Нашата цел.

Родителите са: Партньорите, които са ни нужни за да търсим целта.

Вярвам, че училището: Има дълбок смисъл в живота на всеки, отвъд академичните знания.

Знам и мога: Да слушам. Да приемам и пазя различното.