Мария Георгиева

Образование: Бакалавър „История“; Магистър „„Иновационни технологии в началното и предучилищно образование”.
Професионален опит:  Учител в детски градини в гр. Дулово и гр. Варна; Европейски информационен център – Велико Търново, консултант по проект на МОН „Учители в мултикултурна среда”
Квалификации: Логопедия; Психология; обучение по Jump Math; обучения по метода Монтесори; International Baccalaureate Workshop “Работилница за иновативни образователни практики към „Khan Academy”, участие в първа конференция на подхода Реджо Емилия „Образът на детето”.
Хоби и интереси:  Обичам приключенията и новите места, но и уюта на дома…с книга в ръка до запалената камина.
За мен образованието е: сила и възможност за развитие.
Учителят е: човек, който се отдава и гори в професията си; готов да подкрепя и предизвиква децата да мислят.
Ученикът е:  активен участник в образованието и развитието си. Дете, което има свобода в граници, подкрепа и стимул да разгърне потенциала си. Личност, която посредством знанията и опита има възможност да израства
Родителите са: хората, които заедно с учителите, подкрепят детето по пътя на израстването и развитието му.
Вярвам, че училището: е място, където децата ходят с желание и се чувстват у дома.
Знам и мога:  Знам, че мога да постигна целите си, стига да избера да го направя.