Ирина Пенева

Образование:  Бакалавър – „Организация и управление на хотели и ресторанти“;   Магистър – „ Международен туристически бизнес“;  ПКС Педагогика ( за учител по География и икономически дисциплини).

Професионален опит: предимно в хотелиерството, като администратор хотелска рецепция и служител резервации. Имам  и практически опит като асистент в клас в частно училище и като преподавател по английски език в езиков център.

Хоби и интереси:  Разходки сред природата със семейството и с приятели. Обичам да ходя по туристически маршрути из планините в България.

За мен образованието е:  Необходимост; път за постигане на по- добро бъдеще в обществото.

Учителят е:  посредник между детето и света. Учителят познава добре учениците си, стреми се към изграждане на взаимно доверие и уважение, но в същото време е и взискателен. Отговорен е за формиране на личности

Ученикът е:  Личност, нуждаеща се от качествено образование и помощ да получи такова

Родителите са: най-важният пример и подкрепа на учениците

 Вярвам, че Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище: би могло да е като втори дом на учениците. То е място, където ученикът ще придобие знания, както и личностно израстване. Също така е и място, където се изграждат приятелства

Знам и мога: да съм търпелива и да изслушвам децата; да преценя кой е достъпният начин за тях да усвоят знания и умения.