Деница Янева

Образование: Магистърска степен „Международен бизнес“ с теза в областта на Икономиката на знанието

Професионален опит: 

  • Преподавател по английски език на деца и младежи в учебен център Berlitz
  • Преподавател по общ английски език на деца и младежи и по бизнес английски език на възрастни в учебен център Diva
  • Подготовка на деца и младежи за явяване на изпити за сертификати (CAE, CPE, IELTS и др.)

Квалификации:

  1. Професионална квалификация „Преподавател по английски език“
  2. Монтесори метод за работа с деца
  3. Certificate in Introduction to Child Psychology
  4. Certificate in Diversity, Inclusion and Belonging
  5. CELTA

Хоби и интереси: Учене чрез преживяване и изграждане на навик за учене през целия живот, емоционална интелигентност, писане на разкази и есета
Силни страни: систематичен подход, фокус към намиране на решение, емпатия
За мен образованието е: смисъл и път
Учителят е: пътеводител, пример и вдъхновител
Ученикът е: бъдещето ни
Родителите са: онези пристан и подкрепа, от които детето се нуждае, за да бъде себе си
Вярвам, че училището: може да е място на израстване по спокоен и съобразен с детето начин
Мога да допринеса с: обичта към децата и вярата, че всеки може да развие  потенциала си