Деляна Христова

Образование: Бакалавър Руска филология с допълнителна квалификация преводач
Професионален опит: Административен специалист с контролни функции, туристически представител, технически ръководител*в Холандия.
Квалификации: Сертифициран ароматерапевт
Хоби и интереси: Ароматерапия и Психология
За мен образованието е: Начин за формиране на едно добро и чисто съзнание
Учителят е: Слънце
Ученикът е: Цвете
Родителите са: Партньори
Вярвам, че училището: е втори дом
Знам и мога: Знам как се отглеждат домати и мога да го докажа 🙂