Дайана Терзиева

Образование:  Магистър Туризъм; Практически опит като преподавател по Английски език
Професионален опит: преподавател по Английски език в езикова школа Британика и школа Материка
Хоби и интереси: Обичам да декорирам и да рисувам. Харесвам разходките сред природата. Имам интерес към психологията.
За мен образованието е: Нещо, без което не можем, и за което трябва да се стремим да получим.
Учителят е: Една подадена към детето ръка, която да помага и подкрепя, разкривайки необятния свят на знанието.
Ученикът е: Най-любопитният изследовател 🙂
Родителите са: Подкрепата, без която не бихме се справили.
Вярвам, че училището: е среда, в която се градят личности, откриват се и се развиват таланти. То служи като инструмент, който дава перспектива за реализация на децата, давайки им възможност те сами да изследват и откриват, да развият личността си.
Знам и мога : Вярвам, че ще успея да подбудя любопитството на децата да знаят повече, да се интересуват кое какво е и как функционира, да намират начините за справяне със задачите и ситуациите, в които попадат ежедневно. Моята лична цел като преподавател е да създам среда, в която децата да се чувстват обичани, уважавани и подкрепяни.