Алексадър Винник

Образование:  Магистър по математика.

Професионален опит: Държавен дипломиран учител по математика с 11 годишен опит в обучението на ученици от средни и гимназиални класове.

Хоби и интереси:  Страстен съм към изучаването на световната история и да чета различна литература, независимо от жанра. Обичам да се разхождам сред природата, особено близо до морето.

За мен образованието е: Най-висшата ценност и необходимост.

Учителят е:  Този, който знае, че най-важното му задължение е да помага на учениците си да станат по-добри и по-значими личности от него самия.

Ученикът е: Личност.

Родителите са: Най-първият пример и подкрепа за детето.

Вярвам, че: Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище е нашият втори дом, място в което се градят личности.

Знам и мога: Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя.