Ценности

Безусловно приемане с обич

Всяко дете може!
Доверие и уважение
Справедливост и доброта
Автентичност, интегритет и честност

Свобода и отговорност

Диалог и сътрудничество
Общностност и индивидуалност
Хармония и промяна
Цялостна личност в цялостен свят
Толерантност и мултикултурност

Всяко дете може!

Инициативност и творчество
Здраве и чистота
Духовност и разумност
Уважение към природата
Равнопоставеност, достойнство и емпатия