Галина Грудева

Образование:  Бакалавър – Психология; Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Професионален опит: В занималня с ученици от предучилищна възраст до 5 клас.

Хоби и интереси: Всичко свързано с изкуство, спорт и танци. 

За мен образованието е:  Вълшебство водещо те към разнообразни пътеки .

Учителят е:  Магьосник-вдъхновяващ ,подпомагащ и даряващ;

Ученикът е: Себе си 

Родителите са: част от процеса на детето да повярва в себе си.

Вярвам, че Фондация за образователна трансформация/прогресивно училище: успява да подпомогне за по-доброто бъдеще на ученици ,родители и учителиJ

Знам и мога: Знам колко е важно да ценим всеки един ден и мога да повярвам ,че във всеки един(малък или голям) има доброта!