Весела Каназирева

Образование: Магистър – История на изкуствата и археология, Бакалавър – Френска филология
Професиоален опит: Работя в сферата на изкуството, проекти, свързани с младежта и образованието. Работила съм във Френския културен институт, Варна, като изпълнител на културни проекти. Имам и няколко години стаж, като прреподавател в ВСУ Черноризец Храбър – архитектура.
Хоби и интереси: пътуване, ски, тенис, театър
За мен образованието е: дава знания, а знанията са ключ към свободата на духа.
Учителят е: този пример, който дава вдъхновение на децата, да бъдат будни, устремени, търсещи красотата в един по-добър свят, чиито създатели са те самите.
Ученикът е: съвременното поколение деца са много интуитивни, те идват вече със знания и наблюдения към света. Тяхната роля е на ответност в мисията на училището. Както е казал Хосе-Ортега и Гасет в своите есета – колкото ние, като учители можем да научм тях, толкова и те (учениците), могат да научат нас.
Родителите са: третата страна на фигурата. Те взимат важно отношение в този процес на взаимодейтвие.
Вярвам, че училището: вярвам в подхода, призванието на учителите и хармоничната среда в нашето училище. Вярвам, че училището е мястото, където можеш да изразиш себе си.