logo
Фондация

Всички начални учители преминават през интензивна предварителна подготовка в нашето „Училище за учители“ – проект на Фондация за образователна трансформация с подкрепата на Основно прогресивно училище 1 – гр. София. Въвеждащото обучение е само началото на едно дълго пътешествие в света на професионалния учител. В профила на учителя влиза и нагласата за постоянно учене, развитие, отворено съзнание за различни подходи и стратегии за работа, което предполага продължаващо развитие след срещата с децата. 

Въвеждащо  обучение се провежда както във Варна, така и на място в класните стаи на Основно прогресивно училище 1- София от екипа на училището. Основните елементи на обучението и на самия модел са: 

 • Нагласи, ценности, профил на ученика, профил на учителя, growth mindset, стратегии за учене и препоадаване. 
 • Подготвена образователна среда, която позволява както целенасочено преподаване на концепции, конкретни факти и умения, така и въможност за самостоятелно изследване и работа от страна да децата. Нашият модел не използва Монтесори педагогиката в цялостния и вид и философия, но се опира на основните методи, подходи, ценности и визия. Обучението в класната стая е в синергия с добре структурираната програма PYP на International Baccalaureate, както и с целенасочена програма по Математика JUMP Math;
 • Основни принципи на системата Responsive classroom;
 • Работилници за изработване на Монтесори материали  
 • „Живо учене“, водено от Милена Ленева и екипа на Фондация „Темпо“ – основни трансдициплинарни теми, учене чрез преживяване, теорията за множествена интелигентност, концептуалната рамка, умения и качества на ученика на International Baccalaureate; основни сугестопедични принципи.
 • Иновативната методика за преподаване на математика JUMP Math
 • Международна програма за обучение чрез изследователство на International Baccalaureate
 • Вътрешни екипни тренинги за екипна работа и комуникация, социална и емоционална интелигнетност, работа с родители и др, сорямо нуждите на екипа.

Представяме ви кратки визитки на нашите учители.

 

ВЕНЦИСЛАВ РАЧЕВ, учител 2 клас през 2019-2020г.

Венци е преди всичко творец: поет, писател, ангажиран е и в театъра. Станал е учител в търсене на себе си и е разбрал, че работата с децата и любовта му към тях е достатъчно силна, за да избере учителската професия за себе си. Завършил е „Начална педагогика“ в Шуменския Универистет през 2012г.  Не разчита на формалното обучение за развитието си като учител, затова се е насочил към работа в Прогресивното училище, в което развиваме активно своя екип. Има 4-годишен опит като начален учител в Добрич в СОУ „Климент Охридски“. Преминал е допълнителни обучения по ефективност в класната стая и творчески дейности в класната стая. Живее на село, обича да се занимава със земеделие, често майстори и в дърводелската работилница на баща си. Благодарим ти, Венци, за дървените материали, който с такова старание и фантазия изработваш!

Силни страни: спокоен и вдъхновяващ, артист

Вярва, че училището е: градина, отрупана с плодове

 

ГЕРГАНА АТАНАСОВА, Учител 2 клас през 2019-2020г.

 Гергана е позната като създател и собственик на Школа „Вита“ във Варна, която работи с деца на възраст до 7 години. Има опит с тази възрастова група, като през последните 2 години се преориентира към работа с деца в начален етап.  Изучава „Иновации в началното образование“ в магистърска програма на Шуменския университет. Не разчита на формалното обучение за развитието си като учител, затова се е насочила към работа в Прогресивното училище, в което развиваме активно своя екип.

Много добре организирана, последвателна и проактивна, Гергана е много отворена към изучаването на нови подходи в образованието и трансформирането на моделите в традиционното образование.

Силни страни: общителна и проактивна

Вярва, че училището е: не място, а дом, с нестихваща енергия и взаимна подкрепа.

 

ДАРИНА ДАМЯНОВА, Учител 1 клас и Подготвителен клас през 2018-2019г. 

Дари е нашият учител от „Заедно в час“. Това е иновативна програма за създаване на учители, идващи от друга професионална сфера. Дари завършва „Счетоводство и контрол“, но бързо разбира, че тази професия не е за нея. Започва да се интересува от неформално образование, като се включва в „Световната игра за мир“ на Фондация „Темпо“. След това се обучава и влиза в класна стая с 1 клас в 159 ОУ “Васил Левски”, гр. София . Успява да се справи изключително добре в новия си клас, като след това записва Магистратура „Начална педагогика“ в Софийския университет. В момента все още учи и и работи като класен ръководител на 2 клас. През м. юли я очакваме във Варна, за да се включи активно в нашия малък, но вдъхновен екип!

Вярва, че училището е:  подкрепяща среда, която позволява всяко дете да разгърне потенциала си, да получи знания по най-достъпния за него начин и да развие умения, изграждащи независими и отговорни личности

Силни страни: изключително дисциплинирана, много последователна и подредена, лесно се свързва с децата

 

ИВА МИЛАНОВА, Учител ПК през 2019-2020г.

Ива е нашият най-млад учител. Винаги е искала да бъде учител, затова изучва „Начална педагодика“, като и предстои завършване през 2019г. Работила е 10 години като учител по танци и спорт в съчетание с организиране и анимация на детски рождени дни. Най-ценното качество на Ива е, че има много силно развито чувство за споделеност и емпатия. Тя е основен защитник на интересите на децата и се бори за благополучието и щастието на всяко дете.

Вярва, че училището: трябва да бъде място, в което децата ходят с желание и интерес, където се чувстват щастливи и обичани, готови да попиват нови знания и умения.

Силни страни: активна, позитивна, мила и винаги усмихната

 

МИРОСЛАВА ГАНЕВА, Учител 1 клас през 2019-2020г.

Мира е един много спокоен учител. Майка е на 3 деца. Завършила е магистратура “Иновации в началното образование” през юни, 2018 година.  Мира е регистриран “OFSTED” учител за работа с деца в гр. Лондон, както и учител по английски език в школа “Лабиринт“, гр. Варна. Не разчита на формалното обучение за развитието си като учител, затова се е насочила към работа в Прогресивното училище. Мира е почитател на традиционната българска култура и бит, прекарва голяма част от свободното си време в Родопите, обича корените си и традициите.

Силни страни: спокойна, магнетична, лесно се свързва с децата

За Мира ученикът е:  извор на вдъхновение за учителя, а образованието е: етап от личностното усъвършенстване за всеки един от нас. 

 

СВЕТЛАНА ДАЧЕВА, Учител в ПК през 2019-2020г. 

Светлана е учител със силна вътрешна мотивация да следва принципите на Монтесори педагогиката. Желае да се развива като учител в предучилищен етап

През 2019г. завършва Магистратура „Иновации в Предучилищното образование“.

Преминала е през Монтесори обучение за възрастта 0-6 г. и 6-12 г. към Асоциация „Монтесори – Ръка за ръка“, член на Montessori Europe и Pacific Northwest Montessori.

AMI Сертифициран Асистент за възрастта 0-3 г.

Професионален опит: Учител в ЧДГ “Къща на децата Монтесори Шанс”, гр. Варна.

За мен учителят е:ролеви модел, готов да подкрепя, наблюдава и насърчава децата, да ги приема такива, каквито са. Той учи през целия си живот и се стреми към високи ценности.

Вярвам, че училището е: подготвена среда, съобразена с възрастта на учениците и тяхната индивидуалност.

 

МАРИЯ СТЕФАНОВА, Учител в ПК през 2019-2020г.

Мария е учител, който идва с опит от държавна детска градина и със силна мотивация да работи и трансформира средата, в която работят децата.

Завърпила е Магистратура „Иновационни технологии в предучилищното и началното образование“, както и Бакалавър „История“ от Великотърновски Университет. 

Мария има и професионална квалификация по Логопедия.

Професионален опит: Учител в детски градини в гр. Дулово и гр. Варна

Консултант на учители в Европейски информационен център – гр. В.Търново

За мен учителят е: човек, който се отдава и гори в професията си; готов да подкрепя и да предизвиква децата да мислят.

За мен ученикът е: активен  участник в образованието и развитието си. Дете, което има свобода в граници и стимул да разгърне потенциала си. Личност, която посредством знанията и опита има възможност да израства в уверена и способна личност.

 

РОСИЦА ДИМОВА

Росица е Магистър по „Право“, като доста години се занимава със стопанско и административно управление. Детската и мечта е да бъде Начален учител, като се преквалифицира и в момента завършва Магистър „Иновации в началното образование“. Росица е много организирана и отворена да се развива.

Магистър „Иновации в началното образование“- текущо обучение
Магистър по „Право“ – придобита юридическа правоспособност

Офис-мениджър в търговска компания

Хоби и интереси: класическа Раджа йога, танци, книги, психология;
Силни страни:отговорна, дисциплинирана, комуникативна, дипломатична, умения за работа в екип;

За мен учителят е: човекът, който посява семето на знанието у учениците и
от който зависи нагласата на учениците към ученето.

 

ИНА БУДЕВА, Учител в 1 клас през 2019-2020г. 

Ина  е учител и актьор по професия и призвание. Завършила е Театрален колеж „Любен Гройс“ и „Начална Педагогика“ в Шуменски университет. Ина е артистична и темпераментна, има много идеи за театрализиране на взаимоотношенията между децата, учебен материал, проекти. Смятаме, че ще успее да работи не само като Начален учител, но ще допринесе и за по-добри трансдисциплинарни проекти с включена Драма в тях.

 

 

 

 

 

 

 

ЦВЕТЕЛИНА ТАНЕВА, Учител по Английски език 

Цвети е опитен учител по Английски език със значителен международен опит. След двугодишно обучение в Dar El Tarbiah High School, IGCSE/GCSE  в Египет, тя завършва колеж в Триполи, след което завършва Accelerated Christian Academy в Малта. Специализира в сферата на Стопанско управление и бизнес. Започва да преподава Английски език на шега, но постепенно разбира, че резултатите, които постига, са впечатляващи, а работата с деца и харесва и се чувства успешна. Следва обучение Teaching English as a Foreign Language в Malta, като след това натрупва професинален опит в няколко международни училища. Завръща се в България през 2012г. и работи последователно в езиково училище „Британика“ и „Материка“.

 

 

 

ЕЛМИРА БЕНЕКОВА, Учител по Физкултура в ПК, 1 клас и 2 клас

Елмира е нашият строг, но справедлив учител по Физклтура. Голямата и цел да се разива като Учител по Физкултура.

Елмира успява да научи децата на правилна двигателна култура, на спортни навици и дисциплина.

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА ИВАНОВА, Ресурсен учител и психолог

Информация

 

 

 

 

 

ЯНИНА ХРИСТОВА, Инициатор и временно изп. дл. Директор

 

Янина Христова е учител и родител на две деца. През 2017г. заедно с Нора Гавазова от Детската Къща гр. Варна, Явор Джонев и Диана Робова от Фондация за образователна трансформация, подкрепени от  група родители и учители, стартират проект за създаване на прогресивно училище в гр. Варна. На 03.09.2018г. училището е открито и приема първите 30 ученици в Подготвителен и Първи клас. Сформира се екип от 6 преподаватели и 3 външни учители, с които започват да изпълняват поетите ангажименти по прогресивния образователен модел, моделиран от Основно Прогресивно училище 1 в София.  Училището следва програма на International Baccalaureate в подготвена образователна среда.

 

 

Образование: Бакалавър „Английска филология“ към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – учител по английски език и литература

Специализация: Културна Антропология, Креативно писане и Liberal Arts образование в Univeristy of Vermont,  САЩ, по програма UEP на Отворено общество гр. София

Професионален опит:

 • Учител по английски език в ЕЦ Британика, гр. София
 • Преподавател по английски език в корпоративна среда: в Unicredit Bulbank, Банка ДСК,  PlayTech
 • Доброволец по обучителни програми за интеграция на роми и хора с увреждания – Център за независим живот гр. София
 • Разработване на трансгранични културни, образователни, екологични и бизнес проекти по Оперативни програми.
 • Разработване и изпълнение на международен проект CBC Clusters Romania-Bulgaria
 • Разработване на проекти за клъстери и creative city quarters (подобно на „Капана“) към  GrowthClusters UK с ръководител Джон Мъри – международен бизнес консултант
 • Проектен мениджър към Сдружение за Подкрепа на лица с умствени затруднения, гр. Варна – по международен проект за създаване на Социални предприятия
 • Инициатор за създаването на първия хранителен кооператив във Варна – Хранкооп Варна
 • Иницитор за създаването на Фермерски пазар гр. Варна
 • Собственик и управител на малък бизнес за доставка на екологично чиста фермерска храна по домовете – „Лапад и Калинка“
 • Собственик и управител на книжарница Bookshop Social Club в гр. София
 • Съ-организтор на Задруга Коледа, Коледен Базар в гр. Гоце Делчев, Фестивал „Усмихни се, Карин дом“ – първо издание.

Интереси: Засилен интерес към: английски език и литература, креативно писане, общностно развитие, изграждане на общности около ценности, защита на визия и стратегическо планиране. Образование по модела на Liberal Arts; екология; родителство; спорт (калистеника) и др.

В процес: В момента развива уменията си по създаване и управление на училищни изследователски програми за начален етап. Преминава обучения на International Baccalaureate, както и различни курсове по Design Thinking, Collaborative Planning, Learning Strategies и др.