Образователни ресурси

Всички деца на възраст в някакъв момент между 6 и 12 години обичат да се възхищават на герои. Наша отговорност като учители е да им дадем подходящи примери за герои, към които да насочат възхищението си, което е съвсем естествено на този етап от развитието 
Прочети повече