Финансови условия- ОПУ2

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Такси и други разходи за 2022/23 учебна година (в ЕВРО):

ОПУ2
кв. Чайка, гр. Варна
Такса обучение  1620 EUR
Извънкласни дейности /Изследователска програма

(препоръчително)

 1620 EUR
Въвеждащи и завършващи дейности – септември и юни (препоръчително).  405 EUR
Дарение за развитие ФОТ  405 EUR
Общо за 10 месеца
(препоръчително)

 4050 EUR/година 

405 EUR/месец

Материали 100 EUR/срок
Храна (приблизително) ≈4 ЕUR/ден
Допълнителни извънкласни дейности (опционално) ≈4 – 10  ЕUR посещение
Зелени училища по избор (приблизително) ≈250 EUR

*Административната такса е еднократна и покрива разходите на училището за организиране и провеждане на приемната процедура.

*Всички цени са в Евро и се приравняват към фиксирания курс на БНБ

1 EUR= 1.956 лв.
Обратен курс за 1 лев – 0.511292 EUR

Има възможност за стипендии за такса обучение при условия, определени от настоятелството на всяко училище. Критерии за получаване на стипендия. 

Пишете на admissions.school2@transform.bg за повече информация.

За таксите за обучение не се събира ДДС. Другите такси включват ДДС.

Изследователската програма на училището се счита за извънкласна дейност и е силно препоръчителна. Тя осигурява контекст за учене, изгражда мотивация, конкретни практически умения и разбиране на учебния материал от децата.

Летните занимания – в началото на септември и края на юни имат важна функция за подготовка на децата за учебната година и за завършването и накрая. Те са препоръчителни.

За развитие на образователния модел, външни измервания и изследвания, обучения, методическа подкрепа и професионално развитие на учителите, допринасят с дарение към Фондацията. Посочената сума е препоръчителна.

Доставчиците на храна се избират от Борда на всяко училище. Осигуряват се плодове, обяд и следобедна закуска. Възможно е децата да носят домашно приготвена храна.

Зелените училища се организират два пъти в годината за осигуряване на преживявания сред природата, интегриране и задълбочаване на знанията, уменията и нагласите, придобити в обучителния процес.

Таксата за материали е за допълнителни работни тетрадки по английски и канцеларски материали, които се използват в учебния процес.

При записване се дължат сумарно две месечни вноски. Останалите вноски се дължат месечно до 5-то число от септември до март. При авансово плащане на учебната такса за година (на една или две вноски) има процентно намаление на таксата. За второ и трето дете също има процентно намаление.