Резултати

Резултати от НВО 4. клас 2022 г. на ОПУ 2

  • Отлично ниво на подготовка на учениците по български език и литературa
    спрямо критериите на националното външно оценяване.
  •  Резултатите по математика са по-високи от средните за страната и около
    средните за Варна и региона.

Тези високи резултати са постигнати, без НВО да е специфична цел на
училището!

от НВО 4 1

Резултати от изходяща диагностика 2020, 2021 и 2022 г. 

Ежегодните изходящи диагностики включват държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми, към които се надграждат компетентностите, специфични за образователния модел в Прогресивните училища. Резултатите на учениците в ОПУ 2 по години и класове са в таблицата. Данните са в точки по скала от 0 до 100 точки.

Ние оценяваме учениците в няколко области, като поставяме акцент не толкова върху усвоените знания, колкото върху уменията и нагласите да използват познанията си в определен контекст. Поради това всяка задача е формулирана към източник на информация, пресъздаващ конкретна ситуация на решаване на проблем.

Изводите от диагностиките се използват преди всичко за планиране и оптимизация на образователните процеси, а не само за информираност на родителите. 

Системата ни за диагностики се развива и скоро ще започне да измерва и универсални (мета) компетентности, които са уникален фокус на прогресивните училища.

Област
2019-2020 2020-2021 2021-2022
I-ви клас II-ри клас I-ви клас II-ри клас III-ти клас I-ви клас II-ри клас III-ти клас IV-ти клас
Четивна грамотност 79 80 58 70 80 88 71 80 75
Творческа задача 89 89 47 89 77 83 82 94 86
Английски език 85 89 84 72 85 88 89
Математика 72 75 76 84 84 83 60
Резултати между 75 и 85 точки са много добри, а над 85 точки – отлични.. диагностика ОПУ2 2022

Решаване на проблеми по математика – трансдисциплинарният подход в действие

Какви са ползите от трансдисциплинарния подход? Как се справят децата с реалистичен казус? Това са част от въпросите, на които нашият педагогически лидер Лили Стоилова  търси отговори. 

В резултат на извършената експериментална работа с двата класа се установи, че учениците, чиято учебна работа е организирана трансдисциплинарно и е с възможности за групови активности, се справят по-успешно с решаване на комплексни проблеми по математика. Те са по-склонни да дават идеи и да обсъждат възможности, както и по-активно се включват в групови процеси. Уменията им да извличат и тълкуват информация също са по-добре развити.

Прочетете в детайли за нейния подход и заключения!