Публичност при разходване на държавните средства

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.03.21 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.06.2021 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.09.21 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.12.21 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.03.22 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.03.22 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.05.22 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.05.22 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.09.22 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.09.22 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.12.22 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.12.22 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.06.23 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 30.06.23 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.03.23 г.

Справка за извършените разходи за дейности, финансирани от държавния бюджет по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.03.23 г.