Daily Archives: 15.08.2018

    Второ прогресивно училище – гр. Варна създаде документ “Резултати по математика”, който описва нашите образователни цели и крайни резултати по математика, към които се стремим. Документът отразява както изискванията на Държавния образователен стандарт, така и рамката на Primary Years Program – Scope and Sequence на International Baccalaureate. Концепциите, уменията 
Read more