Monthly Archives: март 2018

Училището се помещава в кв. Левски, в комплекс VIVA на ул. Димитър Икономов. Училището е разположено на площ от 560 кв.м. на два етажа в сграда, строена с предназначение: “Учебно заведение”. Разполагаме с 5 класни стаи, административни помещения, тоалетни, библиотека, столова и разливна, закрит спортен салон и лекарски кабинет. В 
Read more